ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού της χερσαίας ζώνης στο λιμάνι του Κιάτου

Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού της χερσαίας ζώνης στο λιμάνι του Κιάτου

-Τα 35 θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση του ΔΣ Σικυωνίων…

Από το δήμο Σικυωνίων αναφέρεται: «Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην  17η  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 και ώρα  20:30′, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα:

1.      Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σικυωνίων.
2.      Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Ρομά, όπισθεν δημοτικού σταδίου.
3.      Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΚΑΝΕΛΛΟΥ στην Τ.Κ. Καισαρίου.
4.      Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ στην Τ.Κ. Μεσινού.
5.      Ανάκληση της αρ. 195/2017 απόφαση ΔΣ περί Επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων.
6.      Ανάκληση της αρ. 196/2017 απόφαση ΔΣ περί Επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων.
7.      Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
8.      Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
9.      Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 11η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔΣΑ με θέμα: «Η υλοποίηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» στις 29, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων.
10.   Αναγκαιότητα εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην οδό Αστέρη Κοββατζή και Λυκούργου στο Κιάτο (περιοχή ΚΤΕΛ).
11.   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων.
12.   Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων  για το έτος 2017.
13.   Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην διεξαγωγή Αγώνων Τρίαθλου  στη Λίμνη Δόξα  2017.
14.   Επί αιτήματος κατοίκων Νεάπολης για μονοδρόμηση της οδού Μπότσαρη.
15.   Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Τ.Κ. Κεφαλαρίου ΔΕ Στυμφαλίας στο ΔΟΥΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ την 19/07/2017.
16.   Παραχώρηση χρήσης χώρου (προαύλιο) 3ου δημοτικού σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών  Νεαπόλεως Κιάτου «Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης» την 26η Ιουνίου 2017.
17.   Παραχώρηση χρήσης χώρου στην πλατεία Ελευθερίας στην ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ιδιοκτήτρια του γυμναστηρίου «ΡΥΘΜΟΣ» την για εκδήλωση χορού την 29η Ιουνίου 2017.
18.   Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ  στην οδό Πετμεζά 24 στο Κιάτο .
19.   Επί αιτήματος ενοίκων πολυκατοικίας της οδού Ανδρούτσου 2 και Κοββατζή για μεταφορά της σκηνής Σικυωνίων εκδηλώσεων.
20.   Έγκριση της αρ. 2/2017 απόφαση Τ.Κ. Ψαρίου περί «Αξιοποίησης αγωγού υδροαδρευτικής γεώτρησης μεταφοράς ύδατος».
21.   Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ) έτους 2017
22.   Έγκριση της αρ. 44/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»
23.   Έγκριση της αρ. 63/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου»
24.   Έγκριση της αρ. 64/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»
25.   Αναγκαιότητα και έγκριση σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου».
26.   Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  για μετατόπιση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία Κιάτου, μετά την κατασκευή έργων υποδομής.
27.   Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας».
28.   Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση περιοχής πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού» της αρ. 50/2011 μελέτης της Τ.Υ.
29.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (Κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε Νηπιαγωγείο» της αρ. 2/2016 μελέτης της Τ.Υ.
30.   Έγκριση της αρ. 196/2017 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
31.   Έγκριση της αρ. 197/2017 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίησης Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για Αποζημίωση αναδόχου  εταιρείας με την επωνυμία ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., μετά την αρίθμ. 24113/06-02-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση θεραπείας της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας, κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε  το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου}»
32.   Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους, για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για το δ” τρίμηνο του έτους 2016.
33.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2017, για την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Δ.Ε. Σικυωνίων»
34.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017.
35.   Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχ. Σικυώνας».
Καντε κλικ για να αφησετε καποιο σχολιο

Αφηστε καποιο σχολιο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Περισσοτερα στην κατηγορια ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Παπαβασιλείου Κ.4

Ο δημοτικός σύμβουλος Κορινθίων Β. Πανταζής θερμός υποστηρικτής του προέδρου της ΕΑΣ Κιάτου Κ. Παπαβασιλείου και μιλάει …για θάρρος της ΝΔ!!!

korinthiannewsΑπριλίου 26, 2018

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ι. Καρασάββας: «Οφείλω να τονίσω ότι η δημοτική αρχή στάθηκε δίπλα μου…»

korinthiannewsΑπριλίου 26, 2018
Μελέτης Χ.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Βρήκε την λύση με τον Χ. Μελέτη ο Αλ. Πνευματικός!

korinthiannewsΑπριλίου 26, 2018
Γεώργαρης Β.2

Μάρτυρας έκπληξη στο πλευρό του εμπορικού συλλόγου Κορίνθου…

korinthiannewsΑπριλίου 26, 2018

Τρισδιάστατη ψηφιακή βόλτα στην Αρχαία Κόρινθο από την Google

korinthiannewsΑπριλίου 26, 2018
Άνδρος

Εξόρμηση στην Άνδρο από τον ορειβατικό σύλλογο Κορίνθου…

korinthiannewsΑπριλίου 26, 2018