Έργα αγροτικής οδοποιίας στο δήμο Βέλου Βόχας” με την εταιρεία “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε”

“Υπεγράφη την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 η σύμβαση για το έργο με τίτλο: “Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας” με την εταιρεία “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε” που αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών των αγροτικών οδικών υποδομών του Δήμου Βέλου Βόχας. Προβλέπονται να εκτελεστούν τα παρακάτω σε υφιστάμενες αγροτικές οδούς:

-Χωματουργικές εργασίες
-Γενικές εργασίες οδοστρωσίας
-Εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου”, αναφέρεται από το δήμο Βέλου- Βόχας