ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil

“Σε σώμα ανασυγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil, κατά τη συνεδρίαση του της 18ης Νοεμβρίου 2019.

Η νέα σύνθεση έχει ως ακολούθως:

– Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

– Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

– Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

– Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

– Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 -Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Εκτελεστικό Μέλος

– Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς – Εκτελεστικό Μέλος

– Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Αντώνιος Θ. Θεοχάρης – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος.

– Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος

– Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων”, αναφέρθηκε στο capital.gr

ΣΣ. Η Motor Oil είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις της είναι στους Αγίους Θεοδώρους στην Κορινθία