Ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας

Η ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας: