Ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας

Η ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: