Ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ Κορινθίας

Η ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ Κορινθίας: