…Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου ενεργειών από το δήμο Βέλου-Βόχας

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, δημοσιεύτηκε στο φύλλο 20 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Δ’) η «επανέγκριση ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Βραχατίου του Δήμου Βέλου Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Νομού Κορινθίας».

Η υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο και τον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτριο Οικονόμου, του
συγκεκριμένου ΦΕΚ είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου χειρισμών και
ενεργειών από πλευράς του δήμου Βέλου-Βόχας
, αλλά και του δημάρχου Αννίβα
Παπακυριάκου, προσωπικά.

Ενέργειες που ξεκινούν από όταν το πρόβλημα ανέκυψε, (μετά από δικαστική
προσφυγή που βασίστηκε σε λανθασμένους χειρισμούς της Νομαρχίας Κορινθίας τη
δεκαετία του ’80), για να φτάσουμε με διαδοχικές παρεμβάσεις σε υπηρεσίες
και φορείς, στο σημερινό ευτυχές αποτέλεσμα που αποκαθιστά τη νομιμότητα,
την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα στα όρια του οικισμού Βραχατίου…”.