Αφορά τους καταναλωτές ανατολικών οικισμών Αγ. Θεοδώρων που επλήγησαν από την καταιγίδα ‘’ΓΗΡΥΟΝΗΣ’’

Δείτε την παρακάτω ανακοίνωση: