Α. Κόρκα: “Δυο έργα βρίσκονται στην Κορινθία και αφορούν το δήμο Βέλου-Βόχας…”

Σε ανακοίνωση από την αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Α. Κόρκα αναφέρεται: