Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κάλεσμα στην ετήσια γενική συνέλευση

Από τον Α.Σ.Π. Κόρινθος αναφέρεται: «Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας καλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κορίνθου  Κολοκοτρώνη 54 Κόρινθος στον 1ο Όροφο  και ώρα 18.00 μμ.

Με θέματα:

  1. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Διάφορα θέματα

Το Δ.Σ. σας κάνει γνωστό ότι  σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, δηλαδή να παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα θα συνέλθει εκ νέου για δεύτερη συνεδρίαση  η Γενική Συνέλευση, την ίδια  ημέρα και ώρα 19.00 μμ.

Για την δεύτερη Γενική Συνέλευση για να υπάρξει απαρτία χρειάζεται να παρίσταται  τουλάχιστον το 1/4  του όλου αριθμού των μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και η Τρίτη  (3η ) επίσης μετά από επτά ημέρες από την δεύτερη. 

Για την Τρίτη Γενική Συνέλευση οσαδήποτε μέλη παρίστανται, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία».