ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Από σήμερα θα υπάρχει ομάδα υποστήριξης της δομής πρόνοιας και αλληλεγγύης του δήμου…

Δείτε την ανακοίνωση από το δήμο Βέλου- Βόχας: