ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: “Δεν βρήκα ούτε χαρτί και στυλό”! -…Τουλάχιστον η τηλεόραση δούλευε;

Μπήκε ο νέος δήμαρχος Βέλου- Βόχας στο γραφείο του στην αρχή του έτους και δεν βρήκε ούτε χαρτί και στυλό και φυσικά το έγραψε σε ανακοίνωση!

…Τουλάχιστον η τηλεόραση που βρήκε δούλευε;

Η ανάρτηση του δημάρχου Βέλου- Βόχας Θ. Μανάβη:

Κ.Ν