ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Επαναλειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων…

Από το δήμο Βέλου- Βόχας ανακοινώνεται μεταξύ άλλων:

“Ο Δήμος Βέλου Βόχας και το ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ με βάση την τελευταία Κοινή
Υπουργική Απόφασης (Κ.Υ.Α 33465/31-5-2020 -ΦΕΚ 2087/Β΄/2020) ανακοινώνουν
την επαναλειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου για ατομικές ή
ομαδικές προπονήσεις από τις 6 Ιουνίου 2020.

Όσοι χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις μεμονωμένοι ή αθλητικοί
σύλλογοι πρέπει να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που έχουν συνταχθεί
μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.

Ήδη το Σάββατο 30/5/2020 πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις στα Κλειστά
Γυμναστήρια Βραχατίου, Βέλου και Στιμάγκας.

Όσον αφορά τα δημοτικά γήπεδα Ζευγολατιού και Βέλου ολοκληρώνονται οι
προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού καθώς επίσης και οι απαιτούμενες
απολυμάνσεις και θα είναι έτοιμα προς χρήση από τις 6 Ιουνίου 2020…”