ΒΕΛΟ- ΒΟΧΑ: Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Δήμας για τα προβλήματα και όχι η επίσκεψή του…

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται: “Επίσκεψη Δημάρχου Βέλου Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκου στον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χ. Δήμα

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος επισκέφθηκε τον Υφυπουργό
Έρευνας και Τεχνολογίας  κ. Χρίστο Δήμα  στο γραφείο του  την Πέμπτη 18
Ιουλίου 2019  και αφού τον συνεχάρη  για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, του έθεσε υπόψη αναλυτικά όλα τα σημαντικά
προβλήματα καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου σε όλα τα εν εξελίξει
χρηματοδοτικά προγράμματα.

Στόχος και των δύο είναι η δημιουργία κοινού πλαισίου  αντιμετώπισης και
λύσης των θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση.

Ο  Υφυπουργός  τόνισε στον Δήμαρχο ότι θα υπάρχει συνεχή επικοινωνία και
αποτελεσματική συνεργασία για το συμφέρον του Δήμου και δεσμεύτηκε ότι
σύντομα θα μας επισκεφθεί”.

ΣΣ. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Δήμας για τα προβλήματα του δήμου Βέλου- Βόχας από τη νέα του θέση και όχι η επίσκεψη στην περιοχή. Υποτίθεται ότι τόσα χρόνια γνωρίζει τα ζητήματα- προβλήματα της περιοχής

Κ.Ν