ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Πρόβλημα με την υδροδότηση στο Ζευγολατιό λόγω…

Η ανακοίνωση από το δήμο Βέλου- Βόχας: