ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Συμβουλευτική υποστήριξη ψυχικής υγείας…

0

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται: “Διευρυμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στο Δήμο Βέλου Βόχας

Ήδη λειτουργεί η υποστηρικτική δομή πρόνοιας και αλληλεγγύης του Δήμου Βέλου
Βόχας εξυπηρετώντας τους πολίτες  σε οποιοδήποτε πρόβλημά τους.

Από Τετάρτη 1η Απριλίου 2020 η συγκεκριμένη δομή ενισχύεται με την  νέα
τηλεφωνική γραμμή  2741056393, η οποία θα λειτουργεί από τις 9.00π.μ. -12.00
και θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη ψυχικής υγείας.

Επίσης η τηλεφωνική γραμμή 2741056288 που λειτουργεί από τις 9.00 π.μ. έως
13.00 θα λειτουργεί  και τις απογευματινές ώρες από τις 16.30 έως 20.30 για
την διευκόλυνση περισσοτέρων πολιτών”.