ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Τι διαθέτει το νέο απορριμματοφόρο…

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Το πρώτο από τα δυο νέα απορριμματοφόρα που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας μέσα
από το πρόγραμμα Φιλοδημος ΙΙ τέθηκε στην υπηρεσία των δημοτών μας.

Το συγκεκριμένο μάλιστα διαθέτει σύστημα πλύσης, έτσι ώστε η βοήθεια του να
είναι καθοριστική και στον καθαρισμό των κάδων…”.