ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Το πρόστιμο των 4.500 ευρώ στην επιχείρηση ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ…

Η ανακοίνωση:

Κ.Ν