ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Υπεγράφη το έργο για επούλωση λάκκων το 2019

Από το δήμο Βέλου – Βόχας αναφέρεται: «Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 υπεγράφη η σύμβαση για το έργο με τίτλο: «Έργα επούλωσης λάκκων έτους 2019» ποσού 35.709,76 ευρώ που αφορά εργασίες επούλωσης λάκκων και τομών του οδοστρώματος από εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στους δρόμους των Κοινοτήτων του Δήμου Βέλου Βόχας, όπου υπάρχει ανάγκη και κρίνεται απαραίτητο. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα».