Δήμος Κορινθίων: “Μην προσέλθετε στις υπηρεσίες”

Από το δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται:

“Με τηλεργασία η λειτουργία του Δήμου Κορινθίων την Τρίτη 25.1.22

-Καλούνται οι πολίτες να μην προσέλθουν για δια ζώσης εξυπηρέτηση

Με τηλεεργασία θα λειτουργήσει το σύνολο του Δημοσίου τομέα, ως εκ τούτου και οι Δήμοι της χώρας, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και γνώμονα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των οδηγιών της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας οι οποίες κατά κύριο λόγω συνιστούν την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Κορινθίων καλεί τους πολίτες να μην προσέλθουν την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 στις υπηρεσίες του για δια ζώσης εξυπηρέτηση αφού αυτή δεν θα είναι εφικτή.

Εξαιρούνται εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αιχμής οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση ή την πρόληψη των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες”.