“Δράσεις δημόσιας υγείας: Στην Π.Ε. Κορινθίας (Σπαθοβούνι, Αγιος Βασίλειος κ.α.) ογδόντα εργάτες γης…”

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται: “Οδηγίες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, όσον αφορά τους εργάτες γης και τους πρόσφυγες, καθώς και ενημέρωση για τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις οποίες υφίστανται δομές φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών -προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενοι υγειονομικοί έλεγχοι-, ζητούνται από την Περιφέρεια, με έγγραφα του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα προς τα αρμόδια υπουργεία και φορείς.

Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο απευθύνεται προς τα υπουργεία Υγείας, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, όπως επίσης προς τον ΕΟΔΥ και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Το δεύτερο αποστέλλεται προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), τα υπουργεία Υγείας, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, όπως επίσης προς τον ΕΟΔΥ και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Ειδικότερα, στο πρώτο έγγραφο αναφέρεται πως η Περιφέρεια τα δύο τελευταία χρόνια “εκτελούσε και εκτελεί συντονισμένα προγράμματα δημόσιας υγείας (ανίχνευση και επιτήρηση  ελονοσίας και φυματίωσης, ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πληθυσμού, ιό του Δυτικού Νείλου και άλλα λοιμώδη νοσήματα) σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς – εργάτες γης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε περιοχές αρμοδιότητάς μας.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε πως έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις Δημόσιας Υγείας:

1.Στην Π.Ε. Αργολίδας (Ιρια, Πυργέλα, Αγία Τριάδα κ.α.), τετρακόσιους εργάτες γης.

2.Στην Π.Ε. Αρκαδίας (Τ.Κ Λεωνιδίου) εβδομήντα πέντε εργάτες γης.

3.Στην Π.Ε. Μεσσηνίας (Φιλιατρά, Γαργαλιάνοι κ.α.) τριακόσιοι είκοσι εργάτες γης.

4.Στην Π.Ε. Λακωνίας (Ευρώτα, Σκάλα κ.α.) χίλιοι διακόσιοι εργάτες γης.

5.Στην Π.Ε. Κορινθίας (Σπαθοβούνι, Αγιος Βασίλειος κ.α.) ογδόντα εργάτες γης.

Παρά ταύτα, λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια και εθνική υγειονομική κρίση λόγω του νέου Κορωνοϊού COVID 19, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε άμεσα, μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν σε πληθυσμούς μεταναστών που διαβιούν εκτός οργανωμένων δομών, σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς μας (Π.Ε. Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας) προκειμένου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (υπουργείο Υγείας, ΕΟΔΥ, Υγειονομική Περιφέρεια, δήμους κ.α.) να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες δράσεις δημόσιας υγείας. Επισημαίνουμε ότι πολλοί από αυτούς δεν διαθέτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα”.

ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Οσον αφορά τις δομές μεταναστών, η Περιφέρεια σημειώνει στο έγγραφό της προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM):

“Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα της δομής φιλοξενίας του ξενοδοχείου ‘Γαλαξίας’ στο Δήμο Ερμιονίδας με εκατόν πενήντα τρία (153) θετικά κρούσματα στον Κορωνοϊό, παρακαλούμε στο πλαίσιο διασφάλισης της δημόσιας υγείας, όπως μας γνωρίσετε άμεσα σε ποιες περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς μας (Π.Ε. Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας) υφίστανται δομές (ανοιχτού – κλειστού τύπου, ξενοδοχεία κτλ) στις οποίες φιλοξενούνται πρόσφυγες/μετανάστες, προκειμένου σε συνεργασία με τις οργανικές μας μονάδες (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειακών Ενοτήτων) να διενεργήσουμε τις απαραίτητες υγειονομικές επιθεωρήσεις.

Επίσης, να μας ενημερώσετε για τις δυνητικές ανάγκες ιατρικής περίθαλψης ή άλλου είδους θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, προκειμένου και η υπηρεσία μας να συμβάλει από κοινού εποικοδομητικά στην διαχείριση αυτού του ζητήματος.

Περαιτέρω παρακαλούμε να μας ενημερώνετε σε εύθετο χρονικό διάστημα για οποιαδήποτε προσθήκη ή μεταβολή των ανωτέρω χώρων, ώστε να καθίσταται το συντομότερο δυνατόν η ενημέρωση μας και οι προς τούτο ενέργειες των υπηρεσιών μας”.