Είναι η πρώτη φορά όπου ο ένωση ξενοδόχων Κορινθίας ως μέλος της ομάδας της Ηπειρωτικής Ελλάδας, έστησαν το…

Η ανακοίνωση από την ένωση ξενοδόχων Κορινθίας: