ΕΔΕ σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Κορίνθου…

Από την διοικήτρια στο νοσκομείο Κορίνθου Δ. Καλομοίρη αναφέρεται: «Με βάση καταγγελίες και απαντήσεις επ’ αυτών, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας πρόσφατα από ιστοσελίδα και αφορούν περιστατικό που έλαβε χώρα στο Γ.Ν. Κορίνθου, σας γνωρίζουμε ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευθύς εξαρχής, όταν έγινε γνώστης της καταγγελίας του κ. Κριστιάν Νίρκα και μέσα στα πλαίσια των οφειλόμενων πράξεων της, διέταξε την διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διευκρινισθούν γεγονότα και τυχόν πράξεις ή παραλείψεις προσωπικού του νοσοκομείου.

Ωστόσο, μέχρι τότε, παρακαλούμε όπως, σε ότι αφορά το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο σε κάποια δημοσιεύματα ανωνύμως και σε κάποια επωνύμως, φέρεται ότι εμπλέκεται στο καταγγελλόμενο περιστατικό, λόγοι νομικοί, δεοντολογίας αλλά και προστασίας της απρόσκοπτης εξέλιξης της ΕΔΕ, η οποία όπως προβλέπεται είναι μυστική, επιβάλλουν τη μη δημόσια επώνυμη έκθεσή τους, στην παρούσα φάση και πάντως όχι πριν την εξαγωγή του σχετικού πορίσματος».