ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Εργασίες στην οδό της Αγίας Μαρίνας…

“Ξεκίνησαν στην οδό Αγίας Μαρίνας οι εργασίες φρεζαρίσματος του υπάρχοντος
οδοστρώματος και άμεσα θα ακολουθήσουν εργασίες αντικατάστασης δικτύου
ύδρευσης σε όλο το μήκος της οδού  και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η
ολοκλήρωση της κατασκευής της οδού με την αποκατάσταση των βλαβών του
δικτύου αποχέτευσης και την επίστρωση της τελικής επιφάνειάς της με άσφαλτο”, αναφέρεται από το δήμο Βέλου- Βόχας.