Η απάντηση του υπουργού για τα λεμόνια στην Κορινθία

Από τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης Λ. Αυγενάκη αναφέρεται μεταξύ άλλων σε απάντηση του στη βουλή στις 08 Ιανουαρίου 2024, μετά την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κ. Βελόπουλος:

“Σχετικά με την ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ΕΜΑΣ (2023) στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας υπάρχουν δύο Οργανώσεις Παραγωγών με αναγνωρισμένο προϊόν το λεμόνι:

Ο.Π.ΕΝΩΣΗ ΚΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε και ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Σ.Ο.Π

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία ΟΣΔΕ 2023 στην Π.Ε. Κορινθίας (έκταση) για τα λεμόνια: ΣΥΝΟΛΟ: 781,69 ha

Σύμφωνα με το συνημμένο του ΕΛ.Γ.Α. οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας παρακολούθησαν την εξέλιξη των λεμονοκαλλιεργειών και κατέγραψαν τις σχετικές ζημιές (ακαρπία) μέσω των επισημάνσεων στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Κορίνθου προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Σημειώνεται και για ενημέρωση ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος Πάτρας στην περιοχή της Κορινθίας από ζημιές καλυπτόμενές από τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής έγιναν 307 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 8812 δηλώσεις. Το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε βρισκόμαστε στην συγγραφή των πορισμάτων και στην κοινοποίηση τους και στην συνέχεια θα καταβληθούν οι σχετικές αποζημιώσεις στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Ειδικότερα και όσον αφορά τις αποζημιώσεις αυτές καταβάλλονται στο ίδιο έτος ζημιάς (μετά και την επεξεργασία του αρχείου ΟΣΔΕ) σε ελάχιστους μήνες και στην συνέχεια μετά ολοκληρώνονται σε διάστημα τεσσάρων – πέντε μηνών .

Συμπερασματικά σε κάθε περίπτωση η πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις ανάγκες που αναδεικνύονται σε κάθε κλάδο μελετώντας τα αιτήματα των παραγωγών, φορέων εκπροσώπων, τοπικών αρχόντων, (και συγκεκριμένα για τις λεμονοκαλλιέργειες) και παρεμβαίνουν με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και προσαρμογές όπου χρειάζεται, (αναλόγως των ζημιών) εφόσον είναι εφικτό βάσει της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικά οι πληγέντες, (μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων), η τοπική οικονομία και η κοινωνία χωρίς διακρίσεις έχοντας σαν γνώμονα την ίση μεταχείριση και δικαιοσύνη όλων των αγροτών της χώρας…”