Η ΔΑΟΚ της Π.Ε. Κορινθίας για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων…

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου αναφέρεται:

“Με ανακοίνωσή της η ΔΑΟΚ της Π.Ε. Κορινθίας γνωστοποιεί τα εξής, σχετικά με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων στην Περιφερειακή Ενότητα:

Α) Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2022 – 2023

Υποβλήθηκαν συνολικά 267 αιτήματα. Πραγματοποιήθηκε από την ΔΑΟΚ έλεγχος διοικητικός, διασταυρωτικός (Ιούνιος 2022 ) και επιτόπιος (Οκτώβριος 2022), στο σύνολο των αιτημάτων και

– επιλέξιμοι είναι 249 παραγωγοί, μη επιλέξιμοι 18

– 408 αμπελοτεμάχια, 1.557 στρέμματα

– ποσό ενίσχυσης 2.571.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στο σύνολο των 408 αμπελοτεμαχίων και εκκρεμεί η απόφαση ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Β) Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής  αμπελώνων περιόδου 2021 – 2022

Πραγματοποιήθηκε από την ΔΑΟΚ έλεγχος επιτόπιος (Ιούνιος και Ιούλιος 2022) στο σύνολο των αιτημάτων για την διαπίστωση της ολοκλήρωσης των μέτρων της φύτευσης και της υποστύλωσης των αμπελοτεμαχίων και  συγκεκριμένα

– πληρώθηκαν τον Οκτώβριο 2022 συνολικά 238 παραγωγοί

– επιτόπιοι έλεγχοι σε 375 αμπελοτεμάχια

– ποσό ενίσχυσης 2.149.467,40 ευρώ”