Η διοίκηση του νοσοκομείου Κορίνθου τι έχει κάνει ως τώρα; -Έθιξαν το σοβαρό θέμα της έλλειψης γιατρού που παρουσιάζεται στη μονάδα ΜΑ και ΔΝ του νοσοκομείου…

Έθιξαν το σοβαρό θέμα της έλλειψης γιατρού που παρουσιάζεται στη μονάδα ΜΑ και ΔΝ του νοσοκομείου Κορίνθου! Η διοίκηση του νοσοκομείου Κορίνθου ποιες ενέργειες έχει κάνει και τι έχει καταφέρει ως τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα; Αυτά είναι μερικά από τα σοβαρά θέματα που πρέπει να απασχολούν ιδιαίτερα την κάθε διοίκηση σε ένα νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας:

Κ.Ν