Η επιστολή των φοιτητών στον δήμαρχο Κορινθίων

Η επιστολή των φοιτητών στον δήμαρχο Κορινθίων: