Θα συζητήσουν για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ισθμίας…

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση στη Δ.Κ Ισθμίας: