Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: “Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις αγορές τους”

Από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας ανακοινώνεται:

«Την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως την 28η Φεβρουαρίου.

Ενόψει της οικονομικής κρίσης πού μαίνεται και θα εξακολουθήσει να μαίνεται, είναι βέβαιο ότι οι καταναλωτές   θα προσελκυθούν από τις προσφορές των καταστημάτων.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις αγορές τους και πριν προβούν στην τελική αγορά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

· Όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν ευκρινή αναφορά της κανονικής και της νέας μειωμένης τιμής.

· Η μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος αναφέρεται στην χαμηλότερη τιμή πού πωλείτο το προϊόν πριν από τουλάχιστον 30 ημέρες.

· Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».

· Σε περίπτωση προσπάθειας παραπλάνησης των Καταναλωτών με ψευδείς συγκρίσεις τιμών των προϊόντων, τότε οι καταναλωτές θα πρέπει να καταγγέλλουν το φαινόμενο τόσο στην αρμόδια διεύθυνση εμπορίου, όσο και  στα κατά τόπους ινστιτούτα Καταναλωτών.

· Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο καταναλωτής θελήσει άμεσα να υπαναχωρήσει από την αγορά, τότε το κατάστημα είναι υποχρεωμένο να του επιστρέψει το αντίτιμο της πωλήσεως του προϊόντος. Σε περίπτωση αρνήσεως, είτε προσπάθειας να παράσχει στον Καταναλωτή άλλο προϊόν με την ίδια η μεγαλύτερη αξία, πληροφορούμε τους καταναλωτές ότι αυτή η πρακτική είναι εντελώς παράνομη και θα πρέπει να υπάρχει άμεση καταγγελία.

-Στην Κορινθία οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση εμπορίου ΠΕ Κορινθίας τηλέφωνα 2741363200 2741363211 και στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας 2741111826-6940851360»