Καθαρίζουν το στολίδι του Ξυλοκάστρου…

Δείτε την πρόσκληση για τον καθαρισμό του “Πευκιά”: