Καλή σχέση και συνεργασία του δήμου Κορινθίων με τον σύλλογο αρχιτεκτόνων Κορινθίας…

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται: «Επισημοποιήθηκε η καλή σχέση και συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κορινθίας. Ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος υποδέχτηκε στο γραφείο του τον Πρόεδρο του συλλόγου κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Μελετών και Ανάπτυξης κ.Γιάννη Γκεζερλή προκειμένου να υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας.

Η παροχή στήριξης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα που άπτονται παρεμβάσεων και εντός  της πόλης της Κορίνθου αλλά και στις Δημοτικές Ενότητες. Τομείς παρέμβασης μπορεί να είναι οι Αναπλάσεις, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ,θέματα περιβαλλοντικά και ποιότητας ζωής, Σχεδίων Πόλης, Χωροταξίας, γνωμοδότηση στην  Σύνταξη Μελετών και Τεχνικών Υπομνημάτων καθώς και υποστήριξη και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που άπτονται του αντικείμενο».