ΚΙΑΤΟ: Αποφάσισαν την απαλλαγή των επιχειρήσεων από…

Από τον συνδυασμό του δημάρχου Σικυωνίων Σ. Σταματόπουλου αναφέρεται:

“Ο Δήμος Σικυωνίων αποφάσισε την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους με
κρατική εντολή ή πλήττονται σοβαρά από την παρούσα κρίση και κάνουν χρήση
κοινοχρήστων χώρων. Η απαλλαγή ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύσουν οι
περιορισμοί.

Με την ίδια απόφαση απαλλάσσονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας και φωτισμού οι επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους
για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Σε περίπτωση που ήδη έχουν καταβληθεί ποσό από τα τέλη θα συμψηφιστεί με
μελλοντικές απαιτήσεις.

Με νεότερη απόφαση του ΔΣ θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες υλοποίησης των
συγκεκριμένων απαλλαγών”.

ΣΣ. Αν δεν κάνουμε λάθος παρόμοιες αποφάσεις, για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, έχουν πάρει σχεδόν και όλοι οι δήμοι της Ελλάδας

Κ.Ν