ΚΙΑΤΟ: Η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια απορριμματοφόρων ή αγορά νέων μηχανημάτων…

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” πέτυχε ο δήμος Σικυωνίων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων ή αγορά νέων
μηχανημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού…”