ΚΙΑΤΟ: Ο μοναδικός εκπρόσωπος της περιφέρειας Πελοποννήσου στις επιτροπές της ΚΕΔΕ…

Από τον συνδυασμό του δημάρχου Σικυωνίων Σ. Σταματόπουλου αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων της ΚΕΔΕ
εκλέχθηκε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος μετά από αρχαιρεσίες
στο Διοικητικό της Ένωσης.

Η πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Τρικκαίων,  κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, έγινε ομόφωνα δεκτή και ο Σπύρος Σταματόπουλος θα είναι ο νέος πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής για την τρέχουσα δημοτική θητεία.

Στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει γνώμη και εισήγηση προς το ΔΣ και Γενική
Συνέλευση της ΚΕΔΕ συμμετέχουν εκτός του προέδρου και του αντιπροέδρου, 19
ακόμη μέλη, αιρετοί από διάφορους δήμους της χώρας. Κοινός στόχος όλων
είναι η διαμόρφωση θέσεων και πλαισίων διαχείρισης σημαντικών θεμάτων
Παιδείας, Νεολαίας και Θρησκευμάτων.

Η εκλογή του είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για το δήμο Σικυωνίων και
το νομό Κορινθίας, αλλά για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφού
είναι ο μοναδικός εκπρόσωπός της στις επιτροπές της ΚΕΔΕ…”.