ΚΙΑΤΟ: Πρόσκληση για τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης…

Η πρόσκληση: