ΚΙΑΤΟ: …Συζήτηση για το αιολικό πάρκο!

Από το δήμο Σικυωνίων αναφέρεται: «Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει  σε Τακτική Συνεδρίαση την  Πέμπτη 29 Ιουνίου  2023  και ώρα 13:00 με το παρακάτω θέμα:

Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο του έργου:  «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 48,3 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΣΟΥΜΑ -ΧΙΟΝΙ – ΣΤΕΚΟΣ” ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»