ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας και τμήματος δυτικής πτέρυγας κελιών της Μονής Προφήτου Ηλιού Ζάχολης

Από την αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Α. Κόρκα αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Με ανακοίνωση της η περιφέρεια Πελοποννήσου αναφέρει την ένταξη 10 έργων
πολιτισμού στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, συνολικής αξίας 11,4 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά
την ανακοίνωση η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για την Παιδεία και τον
Πολιτισμό Αθηνά Κόρκα δήλωσε:

«Σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα προχωράμε στην
υλοποίηση 10 έργων πολιτισμού στις περιφερειακές ενότητες, ύψους 11,4
εκατομμυρίων ευρώ με ένταξη τους στο ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Από αυτά:

στην Κορινθία προχωράμε στη στερέωση – αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος
του Εξαμιλίου τείχους στα Ίσθμια καθώς και στη στερέωση και αποκατάσταση
της νότιας πτέρυγας και τμήματος δυτικής πτέρυγας κελιών της Μονής Προφήτου
Ηλιού Ζάχολης, συνολικού ύψους 2εκατ. ευρώ…”.