ΚΟΡΙΝΘΙΑ: …Αυτά κατασχέθηκαν! (φωτο)

Από το λιμεναρχείο Κορίνθου ανακοινώνεται μεταξύ άλλων: «Στο πλαίσιο ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται από την Υπηρεσία μας με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας, την 26-06-2023 διενήργησαν αλιευτική επιθεώρηση επί Ελληνικού επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους με δύο ημεδαπούς επιβαίνοντες αλιευτικό καταφύγιο Μαυρολίμνης από τον οποίο προέκυψε ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι είχαν προβεί στην αλιεία συνολικά χίλιων τριακοσίων ατόμων αχινών του είδους Paracentrotus lividus τα οποία  είχαν αλιευθεί σε απαγορευμένη για αλιεία αχινών, από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, χρονική περίοδο (μηνός Ιουνίου).

-Τα ως άνω αλιεύματα κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στην θάλασσα.

-Κατά του ιδιοκτήτη του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους κινήθηκε από την Υπηρεσία μας η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων…».