ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Δεν ανανέωσαν ούτε τη σύμβαση εργαζόμενης που αποτελεί μονογονεϊκή οικογένεια με μικρό παιδί 2 ετών!

Σε ανακοίνωση του συλλόγου ιδιωτικών υπαλλήλων Κορινθίας αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Πληροφορηθήκαμε την Πέμπτη 1η Ιουνίου ότι στο έργο “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ” της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορίνθου μετά τη λήξη των πρώτων δίμηνων συμβάσεων έργου, δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενης που αποτελεί μονογονεϊκή οικογένεια με μικρό παιδί 2 ετών!

Το έργο στην ουσία έχει ξεκινήσει πρόσφατα και ενώ υπάρχουν ανάγκες για προσωπικό μέχρι τουλάχιστον αρχές Δεκέμβρη, με βάση τις υπόλοιπες συμβάσεις που έχουν ανανεωθεί, συνεχίζει με 2 άτομα λιγότερα από τα 5 με τα οποία ξεκίνησε…”