ΚΟΡΙΝΘΙΑ: …Η φωτογραφία της ημέρας!

ΣΣ. …Βλέπετε κάτι άξιο αναφοράς;

(ΤΑΡΖΑΝ)