ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Θέση χειριστή μηχανημάτων έργου προσφέρει η…

Από τον όμιλο των εταιρειών Ραψωματιώτη αναφέρεται: “Θέση Χειριστή Μηχανημάτων Έργου προσφέρει η ECORAP AE στο εργοστάσιο, στο Μπολάτι Κορινθίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας – πληροφορίες: 27410 56001
Βιογραφικά στο email: info@rapgroup.gr”