ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν- Οι πολιτικοί …τι κάνουν;

Το ψήφισμα από το σύλλογο εκπαιδευτικών Κορινθίας:

ΣΣ. Οι εκπαιδευτικοί στην Κορινθία αντιδρούν. Οι Κορίνθιοι βουλευτές της κυβέρνησης …τι κάνουν;

Κ.Ν