ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Παράνομο εκτροφείο λαμπραντόρ;

Δείτε την παρακάτω σοβαρή ανακοίνωση στο facebook:

ΣΣ. Ερευνούμε το θέμα και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε…

Κ.Ν