ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Ποια είναι τα νέα καθήκοντα των Γκιολή και Βυτινιώτη -Αναλυτικά οι αρμοδιότητες…

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των θεματικών αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως επίσης και η έδρα του καθενός από αυτούς.

Σε ότι αφορά τους Κορίνθιους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες Γκιολή και Βυτινιώτη οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν είναι:

Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Χάρης Βυτινιώτης:

– Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας

– Εισηγήσεις / προτάσεις για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε ανταγωνιστικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

– Παρακολούθηση της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

– Εισηγήσεις για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

– Εισηγήσεις για τη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας

– Προώθηση και προβολή ενεργειών έξυπνης ανάπτυξης με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εδρα του είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Κόρινθο / Διοικητήριο και β) στην Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 /γραφεία Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Τάσος Γκιολής:

– Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα της αρμοδιότητάς του

– Εποπτεία, συνεργασία και στήριξη των Προνοιακών Φορέων και Δομών, σύνταξη του «Χάρτη Φορέων και Δομών Πρόνοιας»

– Προώθηση προγραμμάτων κατά των εξαρτήσεων

– Προώθηση της συνεργασίας με προνοιακές δομές δήμων και ΝΠΔΔ, προνοιακές δομές ΝΠΙΔ και Κοινωφελή Ιδρύματα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους

– Εισηγήσεις ιδιαίτερα για την υποστήριξη των ΑμεΑ και αδύναμων κοινωνικοοικονομικά ομάδων του πληθυσμού.

– Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Προνοιακού Χαρακτήρα (ΤΕΒΑ κλπ.)

– Εκπροσώπηση Περιφέρειας σε δράσεις, εκδηλώσεις που συνδέονται με τον τομέα ευθύνης

– Οργάνωση και στήριξη εθελοντικών οργανώσεων

Εδρα του είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Κόρινθο / Διοικητήριο και β) στην Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 / γραφεία Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας…”