ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Τα μεγάλα προβλήματα σφίγγουν τη θηλιά στον λαιμό των αγροτών…

Η ερώτηση στον υπουργό από βουλευτή εκτός Κορινθίας:

Συνηθίζουν …να κάνουν πως δεν βλέπουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης ακόμα και αν οι αποφάσεις είναι κατά του τόπου τους

ΣΣ. Τα μεγάλα προβλήματα σφίγγουν τη θηλιά στον λαιμό των Κορίνθιων αγροτών και οι Κορίνθιοι βουλευτές της κυβέρνησης (οι δύο μάλιστα είναι και υφυπουργοί) δείχνουν …να είναι κυρίως για τις χειραψίες! Λύσεις δεν υπάρχουν και οι αγρότες φτάνουν όλο και περισσότερο στα όριά τους…

Κ.Ν