ΚΟΡΙΝΘΙΑ: …Τι τρέχει με τις εταιρείες; Ρύπανση στην περιοχή του Καλαμακίου! -Μετά τις καταγγελίες το θέμα έφτασε στους υπουργούς!

Ρύπανση στην περιοχή του Καλαμακίου! Μετά τις καταγγελίες το θέμα έφτασε στους υπουργούς! …Τι τρέχει με τις εταιρείες; …Ποιοι κάνουν ελέγχους στην περιοχή; Τώρα που το θέμα πήρε διάσταση θα γίνουν οι έλεγχοι που χρειάζεται και θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις εκεί που χρειάζεται; Γνωρίζουμε τι αφορούν οι καταγγελίες και θα παρακολουθούμε το θέμα!

Δείτε την ερώτηση στους υπουργούς από τον Κ. Βελόπουλο:

ΣΣ. …Ποιος είναι υφυπουργός περιβάλλοντος; Αύριο τα υπόλοιπα…

Κ.Ν