ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Φωτογραφία από το χιονισμένο Χιλιομόδι

Φωτογραφία από το χιονισμένο Χιλιομόδι:

ΣΣ. Ευχαριστούμε την αναγνώστριά μας Ι.Δ για την ωραία φωτογραφία που μας έστειλε…

Κ.Ν