ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Παρατημένα γαϊδουράκια και άλογα! -Ποιος είναι ο αριθμός τους…

“Μία θλιβερή “πρωτιά” φαίνεται πως κατέχει ο νομό μας , στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, υπάρχουν περίπου  70 ιπποειδή που είτε είναι εγκαταλελειμμένα δεν επιτηρούνται από κάποιον.

Το πρόβλημα αυτό το έχουν και η Αρκαδία και η Λακωνία. Για αυτό το ζήτημα έγινε σύσκεψη  που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης  Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των διευθυντών Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ της Περιφέρειας.

Όπως γνωστοποιήθηκε στην εν λόγω σύσκεψη, έχουν καταγραφεί περί τα 70 ανεπιτήρητα ιπποειδή στην Π.Ε. Κορινθίας και περί τα 50 σε κάθε μία από τις Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας, τα οποία πέρα από ζημιές που προκαλούν σε καλλιέργειες αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης δρομολογήθηκε η διαδικασία για την διενέργεια τριων διαγωνισμών -ένας για την κάθε μία από τις πιο πάνω Π.Ε.- για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιώτες με σταυλικές εγκαταστάσεις προκειμένου να φιλοξενούνται σε αυτές τα εν λόγω ανεπιτήρητα ζώα. Θα υπάρχει πρόβλεψη διάθεσης 1.000 ευρώ ετησίως για την διατροφή των ιπποειδών καθώς και πίστωσης για την κτηνιατρική τους φροντίδα.

Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι όσον αφορά στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς όπως και στα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα, η αρμοδιότητα κατά νόμο ανήκει στους κατά τόπους δήμους, υπό την εποπτεία των οικείων Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, αναφέρει η Περιφέρεια”, αναφέρεται στο hmerisiakorinthou.gr.