ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Έτσι λειτουργεί η διεύθυνση ΚΕΠ την περίοδο της 2ης καραντίνας…

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται: «Σε απόλυτο βαθμό ανταποκρίθηκαν τα ΚΕΠ του δήμου Κορινθίων στις αυξημένες λόγω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, ανάγκες των δημοτών.

Με οργάνωση, γνώση, μεθοδικότητα και εργατικότητα και τα 7 ΚΕΠ  κατόρθωσαν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες οι οποίες προέκυψαν αφενός από την απαλοιφή της δια ζώσης παρουσίας των πολιτών στις δομές και αφετέρου της εισαγωγής νέων υπηρεσιών όπως οι θυρίδες και το mykeplive στην κεντρική δομή της Κορίνθου.  Ειδικότερα, το μήνα Νοέμβριο διεκπεραιώθηκαν 2.904 υποθέσεις .

Παράλληλα εξυπηρετήθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός γνησίων υπογραφής καθώς  ένας πολύ μεγάλος αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων ο  οποίος δεν δύνανται να καταμετρηθεί. Η Διεύθυνση ΚΕΠ, αξίζει να σημειωθεί, την περίοδο της 2ης καραντίνας λειτουργεί χωρίς εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας, με όλα τα τμήματά της σε πλήρη λειτουργία».